Introductie

Dit privacybeleid helpt u te begrijpen welke informatie we verzamelen bij Parcival, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes u heeft.

Wanneer we over ‘Parcival’, ‘wij’, of ‘ons’ in dit beleid spreken, verwijzen we naar Parcival B.V., gevestigd aan Ceintuurbaan 2-130b
3847 LG Harderwijk. Wanneer we over “diensten” in dit beleid spreken, verwijzen we naar onze trainingen, opleidingen, kasteelsessies, adviestrajecten en crisisondersteuning.

Verwerking van persoonsgegevens voor onze dienstverlening

In het kader van onze dienstverlening legt Parcival gegevens van personen vast. Hieronder vallen met name naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie. Parcival gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Verwerking van klantgegevens voor bedrijfsvoering

Verzamelen en verwerken van informatie

Parcival kan de volgende informatie verzamelen en ontvangen:

 • Informatie over (potentiële) klanten en contactpersonen. In het kader van het marketing & sales proces kunnen wij gegevens over uw organisatie en medewerkers binnen uw organisatie verzamelen en opslaan.
 • Facturering en andere informatie. Voor klanten die een betaalde versie van de diensten aanschaffen, kunnen wij en onze betalingspartners informatie opnemen en opslaan om het facturatieproces te faciliteren.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken de informatie om de diensten te leveren en te verbeteren. In onderstaande gevallen kan Parcival toegang nodig hebben tot klantgegevens:

 • Om diensten te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren;
 • Om een verzoek van een klant te behandelen of in verband met klant ondersteunende zaken;
 • Zoals vereist door de wet;
 • Zoals uiteengezet in onze overeenkomst met de klant of zoals uitdrukkelijk schriftelijk door de klant toegestaan.
 • Om met u te communiceren door:
  • te reageren op uw verzoeken. Als u contact met ons opneemt met een probleem of vraag, zullen we uw informatie gebruiken om te reageren.
  • het verzenden van e-mails. Wij kunnen u over onze diensten administratieve e-mails en berichten sturen. We kunnen ook contact opnemen om u te informeren over wijzigingen in onze diensten, onze serviceaanbiedingen en belangrijke service-gerelateerde mededelingen, zoals beveiligings- en fraudemeldingen. Deze e-mails en berichten worden beschouwd als onderdeel van de diensten en u mag zich hiervan niet uitsluiten.

Dit privacybeleid is niet bedoeld om beperkingen te leggen op wat we doen met gegevens die zijn geaggregeerd en/of geïdentificeerd.

Delen en openbaarmaking

Parcival kan informatie delen volgens onze overeenkomst met de klant en de instructies van de klant, waaronder:

 • Met dienstverleners en derde partijen. Wij kunnen bedrijven of medewerkers van derden benaderen om klantgegevens te verwerken.
 • Wij kunnen bedrijven of medewerkers van derden, zoals betalingsverwerkers, betrekken om informatie namens ons te verwerken.

Parcival kan klantengegevens en andere informatie delen of openbaar maken in de volgende situaties:

 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te reageren op legale verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische processen.
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen en te verdedigen, met inbegrip van het handhaven van contracten of beleid, of in verband met het onderzoeken en voorkomen van fraude.

Bewaartermijnen

Parcival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Informatieverzoeken en recht van verzet

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wil doen, neem dan contact op via info@parcivalcrisis.com. Daarnaast bent u te allen tijde gerechtigd een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. We raden u aan om regelmatig op deze pagina de laatste versie te controleren.